dfc world

Prijava za obuku JA MOGU (Nivo 1) 2022/23

|

|

Obuka JA MOGU (nivo 1) za korišćenje metode Design for Change je namenjena nastavnicima/učiteljima/stručnim saradnicima/edukatorima koji planiraju da sa svojim đacima učestvuju u Školskom izazovu 2023. godine.

Design For Change metodologija je poznata po pristupu u kojem su učenici u centru procesa učenja, jer nudi samo kontekst za rešavanje problema, a đacima ostavlja priliku da kreiraju sadržaj svog rada.

Obuka podrazumeva korišćenje alata za neformalnu edukaciju, interaktivne aktivnosti uz aktivnosti refleksije koje se kriju iza osnovnih postulata DFC metodologije. To znači da ćete na obuci imati priliku da oprobate model koji ćete koristiti u nastavi, a mi ćemo Vam pomoći da dođete do sopstvenih zaključaka putem refleksije nad pažljivo dizajniranim aktivnostima. Ovako ćete moći dostići najviši nivo participacije Vaših đaka i izgraditi poverenje u Design For Change proces! Ova obuka je koncipirana da pomogne onima koji hoće da pokrenu projekat ove školske godine i imaju oko 10 školskih časova na raspolaganju.

Obuka će se organizovati u online formi 5. novembra 2023. godine od 10 do 15 časova, a po dogovoru, biće organizovane i jos dve mentorske sesije u toku realizacije samog projekta.

Nakon završetka celokupnog projekta, učesnici će dobiti sertifikat o uspešno realizovanoj obuci sa 9 bodova akreditovanih od strane ZUOV-a.

Trajanje projekta traje 10 školskih časova za koje će svi učesnici dobiti priručnik za rad. Obuka je najpogodnija za učitelje prvog do četvrtog razreda, nastavnike građanskog vaspitanja, razredne starešine, organizatore školskih sekcija i učeničkog parlamenta, stručne saradnike kao i ostale nastavnike osnovnih i srednjih škola koji imaju želju da rade projektnu nastavu sa temom rešavanja problema u zajednici.

PREDAVAČI: Tatjana Čurović Ilić i Vasiliki Akritidou

Program je akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

TROŠKOVI: Kotizacija za obuku iznosi 1.000,00 RSD.

Formular za prijavu
«
»