dfc world

ZUOV akreditacija za “JA MOGU” obuku

,

|

|

Sa radošću Vas obaveštavamo da smo dobili akreditaciju od strane ZUOV-a (Zavod za Unapređivanje Obrazovanja i Vaspitanja)! Naše dve obuke “Ja mogu Nivo 1” i “Ja mogu Nivo 2” nalaze se na listi odobrenih programa stalnog stručnog usavršavanja vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika…

Obuke ćemo organizovati od septembra 2022. godine.

Design For Change metodologija je poznata po pristupu u kojem su učenici u centru procesa učenja, jer, dok nudi kontekst za rešavanje problema, upravo đacima ostavlja priliku da kreiraju sadržaj svog rada i učenja.

DFC obuke podrazumevaju korišćenje alata za neformalnu edukaciju, interaktivne aktivnosti uz aktivnosti refleksije koje se kriju iza osnovnih postulata DFC metodologije. To znači da ćete na nasim obukama imati priliku da oprobate model koji ćete koristiti u nastavi, a mi ćemo Vam pomoći da dođete do sopstvenih zaključaka putem reflektivnih aktivnosti u vezi sa pažljivo dizajniranim aktivnostima u kojima ćete učestvovati. Ovako ćete bti u mogućnosti da dostignete najviši nivo participacije vaših đaka i izgraditi poverenje u Design For Change proces!

Obuke su interaktivnog tipa, stoga je potrebno da svi učesnici uspešno rade predviđene zadatke.

«
»