dfc world

Akreditovana “JA MOGU” obuka za edukatore/ke

Design For Change metodologija je poznata po pristupu u kojem su učenici u centru procesa učenja, jer, dok nudi kontekst za rešavanje problema, upravo đacima ostavlja priliku da kreiraju sadržaj svog rada i učenja.

DFC obuke podrazumevaju korišćenje alata za neformalnu edukaciju, interaktivne aktivnosti uz aktivnosti refleksije koje se kriju iza osnovnih postulata DFC metodologije. To znači da ćete na nasim obukama imati priliku da oprobate model koji ćete koristiti u nastavi, a mi ćemo Vam pomoći da dođete do sopstvenih zaključaka putem reflektivnih aktivnosti u vezi sa pažljivo dizajniranim aktivnostima u kojima ćete učestvovati. Ovako ćete bti u mogućnosti da dostignete najviši nivo participacije Vaših đaka i izgraditi poverenje u Design For Change proces!

Obuke su interaktivnog tipa, stoga je potrebno da svi učesnici uspešno rade predviđene zadatke.

Šta nastavnici misle o DFC metodologiji?

Naše dve obuke “Ja mogu Nivo 1” i “Ja mogu Nivo 2” su akreditovane od strane ZUOV-a (Zavod za Unapređivanje Obrazovanja i Vaspitanja) i nalaze se na listi odobrenih programa stalnog stručnog usavršavanja vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika

JA MOGU NIVO 1

Cilj programa jeste inspirisanje nastavnika i učitelja da koriste DFC metodologiju rešavanja problema u svom radu, kao i povećanje motivacije da isti modernizuju svoju ulogu i koriste oblik projektne nastave u svom svakodnevnom radu. Tokom programa predstavljamo osnovne pojmove DFC metodologije i njenih bazičnih alata i postupno prolazimo kroz četiri ključne faze: OSETI, ZAMISLI, URADI i PODELI. Ciljevi programa su podsticanje učesnika da koriste DFC metodologiju u radu radi izgradnje saradničkog odnosa sa učenicima i ispirisanje učesnika kroz primere dobre prakse i podsticanje na (samo)refleksiju. Za učešće na obuci nije potrebno predznanje.

Obuka je akreditovana (ZUOV katalog br. 458 – K2, K4, K5, K6, K23) i traje 3 nedelje, sveukupno 8 sati i 20 minuta.

Cena obuke iznosi 1000 dinara.

Formular za prijavu

JA MOGU NIVO 2

Cilj programa jeste upoznavanje nastavnika i učitelja sa veštinama za sprovođenje projektne nastave korišćenjem takozvane Design Thinking metodologije u školama koja podstiče aktivizam i participaciju učenika, kao i osnaživanje učesnika da učine svoju ulogu modernijom i otvorenijom.

Ideja je da se učesnici obuče DFC metodologijom i njenim alatima i da se podstaknu da koriste alate neformalne edukacije u učionici. Tokom programa, učesnici će imace priliku da se upoznaju detaljno sa brojnim alatima DFC metodologije i kroz iskustvo postupno prođu kroz četiri ključne faze: OSETI, ZAMISLI, URADI i PODELI. Da bi mogli pohađati obuku Ja mogu Nivo 2, neophodno je da polaznici uspešno prođu Nivo 1 ove obuke ili realizuju projekat prema zahtevanoj metodologiji.

Obuka je akreditovana (ZUOV katalog br. 459 – K2, K4, K5, K6, K23) i traje 5 nedelja, ukupno 19 sati.

Cena obuke iznosi 3000 dinara.

Formular za prijavu