dfc world
stories that matter

SR | EN

Projekat Stories That Matter ima za cilj da razvije inovativni metodološki pristup aktivnom građanstvu kod ugroženih mladih kroz razmenu najboljih praksi u vezi sa metodologijama Digital Storitelling (DST) i Design for Change (DFC) koje Maks (u slučaju DST) i Vega YC (u slučaju DFC) uspešno koriste u svom omladinskom radu. Ova kreativna razmena biće inovativna i eksperimentalna, što znači da će obe metodologije biti pažljivo kombinovane i primenjene u projektima kojima će rukovoditi stariji osnovci i srednjoškolci.

Aktivnosti projekta:

  1. obuka, koja će se održati u Beogradu u periodu od 23. do 30. avgusta, za 15 nastavnika/ca iz Srbije i 15 iz Belgije
  2. primena metodologije u školi
  3. deljenje dobre prakse na konferenciji koja će se održati u Briselu u oktobru 2023. godine

Šta je Design for Change?

Methodologi Design for Change razvijena je na osnovu design thinking metode i podrazumeva alate koji se koriste u projektnoj nastavi i dostižu izuzetno visok nivo aktivnog učešća mladih u svom učenju i društvenom životu u životu. Kroz četiri faze: OSETI, ZAMISLI, URADI i PODELI, mladi stiču priliku za stvaranje novih ideja u procesu rešavanja određenog problema.

A šta je “Digital Storitelling”?

“Digital Storitelling” ili “digitalno pripovedanje” koristi digitalne alatke za oživljavanje narativa. Kombinuju se zvuk, fotografije, video klipovi ili tehnika kadar po kadar (stop-motion) kako bi se ispričala neka lična priča, za objašnjavanje nekog koncepta ili argumentovano pripovedanje.

Obuka će biti održana u Beogradu, a svi troškovi puta, smeštaja, hrane i obuke su pokriveni. U okviru obuke učestvovaće 15 osoba iz Srbije i 15 iz Belgije. Obuka će se kompletno održati na engleskom jeziku te je neophodno razumevanje engleskog, ali primena metodologije sa decom može biti na srpskom ili na drugom jeziku. Učesnici obuke se obavezuju da će u svom radu sa dekom posvetiti najmanje 15 sati rada, ili 15 školskih časova, koristeći i razvijajući novu metodologiju tokom rada na projektu. Nakon završetka projekta u školi, tri učesnika će predstaviti svoje rezultate na konferenciji koja će se održati sledeće godine u Briselu.

Ukoliko želite da naučite da kombinujete ovu tehniku sa DFC metodologijom, da se primenjujete u nastavi i sarađujete sa kolegama iz Belgije, pridružite nam se na obuci namenjenoj nastavnicima/cama i profesorima/kama u avgustu!

Prijave na otvorene do petka, 15. jula 2022. Čekamo vas!

Formular za prijavu