dfc world

Education is OURS!

U okviru projekta “Education is OURS!” u Beogradu od 08. do 10. decembra 2023. održan je prvi modul, a od 15. do 18. februara 2024. drugi modul treninga Design for Change metodologije za rešavanje problema, primenjive na mlade svih uzrasta koji su obuhvćeni formalnim obrazovanjem.
Još jedna u nizu atraktivnih, kreativnih, zabavnih i uspešnih aktivnosti za mlade, VEGA Omladinskog Centra, finansirana od strane ERASMUS+.

U projektu Education is OURS! učestvovalo je 14 mladih iz više gradova u Srbiji, koji su zainteresovani da svoju karijeru ostvare u prosveti i jedan izuzetno motivisan profesor razredne nastave , kao i jedna nastavnica biologije takođe veoma inspirisana DFC metodom, oboje zaposleni u školama.
Svi učesnici/e su bili vrlo motivisani za učenje, druženje i rad. Aktivno su učestvovali/e u radionicama tokom sva četiri dana obuke.
Izvanredna atmosfera, za koju su zaslužni svi mladi učesnici/e, doprinela je boljem razumevanju problema u edukaciji mladih, ispoljavanju pozitivnih ideja i kreiranju dvosmerne komunikacije.

O projektu “Education is OURS!”

Projekat Education is OURS! namenjen je mladima koji imaju  želju da svojim budućim đacima ponude obrazovni pristup koji odgovara 21. veku, ali se ne osećaju dovoljno osposobljenima. Učesnici/e na treninzima su imali priliku da:

  1. Razvijaju veštine 21. veka (kreativnost, komunikaciju, rešavanje problema, empatiju, itd.) koje su potrebne edukatorima/kama koji vide njihovu ulogu kao fasilitatora/ki procesa učenja (nisu samo jednosmerni prenosioci znanja);
  2. Steknu znanje i praksu nagrađivane obrazovne metodologije Design for Change (www.dfcsrbija.org) kroz zanimljive i interaktivne radionice.
  3. Dobiju sertifikat da su osposobljeni da vode DFC radionice sa decom;
  4. Rade u timu mladih istomišljenika koji žele da uvedu promene u obrazovanje, pristupom usmerenim na učenike i na taj način postanu deo globalnog pokreta Design for Change (www.dfcworld.org).

Sem toga mladi ostvaruju mogućnost da, testiraju svoje znanje i DFC metodologiju u rešavanju gorućih problema mladih u školama, tako što će raditi sa učenicima/ama u školi po izboru.

Ciljevi projekta

Neki od ciljeva ovog projekta su:

  1. Podsticanje mladih ljudi da se ostvare kao aktivni građani/ke i budu spremni da se uključe u društvo, da se angažuju u svojim zajednicama i ostvare pozitivan uticaj na živote drugih.
  2. Osnaživanje mladih da ostvare aktivnu ulogu u rešavanju problema koji ih dotiču.

Projekat teži stvaranju pravednog, ravnopravnog i demokratskog društva, u kojem svi članovi mogu punopravno i značajno učestvovati.

Nakon treninga mladi će oformiti radne grupe tinejdžera/ki sa kojima će se uključiti u školski izazov, i na taj način imati priliku da pokažu usvojena znanja i rezultate treninga. Nakon zavšenih grupnih izazova, pridružiće se učesnicima/ama u školskom izazazovu iz cele Srbije i zajedno sa njima učestvovati u svečanom završnom događaju koji će biti organizovan u Beogradu i ostvariti mogućnost da predstave Srbiju na globalnom samitu u UAE, kao i da prisustvuju na DFC konferenciji krajem 2024. godine.

The project was supported by the Erasmus+ Programme