dfc world

Prijava za obuku JA MOGU (Nivo 1) 2024/25

,

|

|

Obuka JA MOGU (nivo 1) za korišćenje metode Design for Change je namenjena nastavnicima/učiteljima/stručnim saradnicima/edukatorima koji planiraju da sa svojim đacima učestvuju u Školskom izazovu 2025. godine (školska godina 2024-25).

Design For Change metodologija je poznata po pristupu u kojem su učenici u centru procesa učenja, jer nudi samo kontekst za rešavanje problema, a đacima ostavlja priliku da kreiraju sadržaj svog rada.

Obuka podrazumeva korišćenje alata za neformalnu edukaciju, interaktivne aktivnosti uz aktivnosti refleksije koje se kriju iza osnovnih postulata DFC metodologije. To znači da ćete na obuci imati priliku da oprobate model koji ćete koristiti u nastavi, a mi ćemo Vam pomoći da dođete do sopstvenih zaključaka putem refleksije nad pažljivo dizajniranim aktivnostima. Ovako ćete moći dostići najviši nivo participacije Vaših đaka i izgraditi poverenje u Design For Change proces! Ova obuka je koncipirana da pomogne onima koji hoće da pokrenu projekat sledeće školske godine i imaju oko 10 školskih časova na raspolaganju.

Formular za prijavu

Obuka će se organizovati u online formi i link ćete dobiti na mejl dan pre obuke.

Agenda:

  • Subota 25.05.24 od 10:00 do 12:00 | Uvod u DFC, dečija participacija
  • Nedelja 26.05.24 od 10:00 do 14:30 | Vežbe DFC procesa
  • Subota 01.06.24 od 10:00 do 12:00 | DFC priručnik i šta nije DFC projekat

Nakon završetka celokupnog programa, učesnici će dobiti sertifikat o uspešno realizovanoj obuci sa 8 bodova akreditovanih od strane ZUOV-a. Trajanje projekta traje 10 školskih časova za koje će svi učesnici dobiti priručnik za rad. 

Obuka je najpogodnija za učitelje prvog do četvrtog razreda, nastavnike građanskog vaspitanja, razredne starešine, organizatore školskih sekcija i učeničkog parlamenta, stručne saradnike kao i ostale nastavnike osnovnih i srednjih škola koji imaju želju da rade projektnu nastavu sa temom rešavanja problema u zajednici.

PREDAVAČI: Tatjana Čurović Ilić i Tatjana Štefanac

TROŠKOVI: Kotizacija za obuku iznosi 1.000,00 RSD. 

Za učesnike/ce koji budu prisustovali stručnom skupu “DFC osnaživanje nove generacije, sa Kiran Bir Sethi”, koji će biti održan 21. maja od 13:00 do 18:30 u Dom Kulture “Studentski grad” obuka je besplatna. 

«