dfc world

Poziv za učešće na projektu “Empowering youth through Design Thinking”

|

|

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da se pridružite projektu “Empowering youth through Design Thinking“, koji je podržan od strane Erasmus+ programa, a sprovode Ministarstvo Gozo sa Malte, World Net iz Italije i Vega omladinski centar iz Srbije.
Projekat će trajati do avgusta 2024. godine i ima za cilj da osnaži nastavnike/ce da koriste Design for Change metodologiju u nastavi.

empowering youth through design thinking 2023

Tražimo 8 motivisanih nastavnika/ca koji rade sa učenicima od 13 do 18 godina. Odabrani kandidati dobiće:

  1. detaljan priručnik za rad sa učenicima.
  2. obuku za korišćenje DFC metodologije za projektnu nastavu, koja će se održati od 29.04.23. do 07.05.23. (7 dana obuke plus dani putovanja) u Pinjoli, Italija. Sve troškove (put, smeštaj, hranu i troškove obuke) snosi organizator.
  3. mentorska podrška za rad sa decom u školskoj 2023/24.
  4. mogućnost učešća u studijskoj poseti Beogradu, koja će se održati početkom oktobra (biće izabrana 3 učesnika).
  5. svi nastavnici zajedno sa grupom učenika predstaviće svoje projekte na događaju u Beogradu u junu 2024.
  6. dva nastavnika će biti izabrana da učestvuju na evaluacionom sastanku (u trajanju od dva dana) koji će se održati na Malti u julu 2024.

Od izabranih nastavnika se očekuje da:

  1. dobro govore i razumeju engleski
  2. aktivno učestvuju u obuci u Italiji 
  3. u narednoj školskoj godini sa učenicima rade minimalno 30 časova na DFC projektu koji će predstaviti na manifestaciji u junu 2024. DFC metodologija je lako prilagodljiva na časovima Građanskog vaspitanja i odeljenske zajednice, radu Učeničkog parlamenta i drugih sekcija, kao i u skladu sa drugim predmetima  koje mogu u sklopu projektne nastave da rešavaju realne probleme. 
  4. aktivno i redovno izveštavaju mentora o svom radu na projektu

Ukoliko vam ovaj projekat zvuči zanimljivo, prijavite se do 23. marta 2023. godine

Formular za prijavu

Detalje oko programa i puta u Italiju možete pogledati na Empowering Youth Through Desing Thinking – Training Course

«
»