dfc world

Youth CAN make Change

SR | EN

2016-2018

Youth CAN make CHANGE – Education Changemakers

Projekat “Youth CAN make CHANGE” je zasnovan na ideji da formalno obrazovanje ne uspeva da odgovori na povećanje mogućnosti za zapošljavanje bez narušavanja osnovnih humanističkih vrednosti njene konstitucije i da su potrebni inovativni neformalni alati kako bi se mladima pružile neophodne veštine za 21. vek.

Partneri: Srbija, Hrvatska, Makedonija, Albanija, Bugarska, Španija, Nemačka, Francuska, Grčka

Projekat se sastoji od:

  • dvodnevnog pripremnog sastanka, nakon kojeg sledi petodnevni trening o dizajn razmišljanju u radu sa mladima;
  • sedmodnevnog treninga o metodologiji Design for Change, uključujući jednu studijsku posetu;
  • prevođenja postojećih DFC priručnika na nove jezike;
  • kreiranja priručnika o dizajn razmišljanju;
  • šestomesečne pilot faze implementacije i
  • petodnevnog evaluacionog sastanka.

Koordinator: Vega omladinski centar

Projekat je realizovan uz podršku Erasmus + programa Evropske Unije

Erasmus+ Youth CAN make CHANGE