dfc world

Empowering youth through design thinking

Projekat “Empowering youth through design thinking” ima za cilj unapređenje kvaliteta rada sa mladima i osposobljavanje i osnaživanje omladinskih radnika i edukatora kako bi efikasno podržali mlade ljude da identifikuju potrebe i probleme i da predlažu originalna rešenja. Putem predstavljanja i pružanja načina i mogućnosti edukatorima i omladinskim radnicima za upotrebe alata metodologije Design thinkinga i Design for change (DFC), za njih su kreirane mogućnosti propagiranja i daljeg razvoja preduzetničkih veština i veština neophodnih za 21. vek, kao što su emocionalna inteligencija i postojani stav kod mladih, te poboljšanje empatije i razvoj kreativnog razmišljanja.

Specifični ciljevi projekta obuhvataju:

  • Obuku omladinskih radnika i nastavnika u procesu Design thinkinga i DFC metodologije kako bi podržali mlade ljude u stvaranju inovativnih i mladima prilagođenih projekata, uz pružanje mogućnosti mladima za širenje takvog pristupa u rešavanju izazova u njihovom okruženju.
  • Pružanje inovativnih alata omladinskim radnicima i nastavnicima za podršku mladima u podsticanje kreativnosti i razvoj preduzetničkih i socijalnih veština.
  • Diskusija o dopunama formalnog i neformalnog obrazovanja i predlog DFC kao neformalnog alata koji se može koristiti u različitim obrazovnim okruženjima.
  • Osnaživanje mladih ljudi da budu aktivni nosioci društvenih promena.
  • Širenje mreže DFC na više evropskih zemalja.

U projekat su uključeni ljudi koji direktno rade sa mladima uključujući i mlade ljude koji su u riziku od socijalne isključenosti. Ljudi koji mogu primeniti metodologiju u svom svakodnevnom radu – omladinski radnici, treneri, edukatori, socijalni radnici, nastavnici i drugi obrazovni profesionalci.

Aktivnosti projekta

  1. Obuka u Pignoli, Italija, od 30. aprila do 7. maja 2023. godine. Učestvovalo je 7 nastavnika i 1 pedagog iz Srbije, zajedno sa još 16 nastavnika i omladinskih radnika iz Malte i Italije.
  2. Studijska poseta u Srbiji od 6. do 11. novembra 2023. godine. Učesnici su imali priliku da se ponovo sretnu i inspirišu iskustvima učenika iz osnovne škole “Žarko Zrenjanin”, iz Banatskog Novog Sela.
  3. Obučeni učesnici rade sa mladima u svojim školama/organizacijama i osnažuju ih da rešavaju probleme u svojim zajednicama.
  4. Rezultati projekata vođenih mladima biće predstavljeni na nacionalnom događaju u svakoj zemlji. U Srbiji, javni događaj će se održati 21. maja 2024. godine u Beogradu, sa posebnim gostom Kiran Bir Sethi. Prijave traju do 18. maja. 2024. godine.
  5. Završni evaluacioni događaj održaće se na Malti tokom leta 2024. godine.
Formular za prijavu

Fotografije sa obuke

Empowering youth through Design Thinking“, projekat koji je podržan od strane Erasmus+ programa, a sprovode ga Ministarstvo Gozo sa Malte, World Net iz Italije i Vega omladinski centar iz Srbije.