dfc world

Korišćenje Design Thinking metodologije da bi sa STEM prešli na STEAM

|

|

Šta je Design Thinking i kako ga možemo koristiti da kombinujemo A (Arts – Umetnost) sa STEM? Design Thinking može biti moćan alat za obrazovanje u kojem su učenje i podučavanje kreativni, međupredmetni, povezani sa stvarnim svetom i zasnovani na projektima i rešavanju problema. U ovoj prezentaciji ćemo naučiti korake DT procesa i, koristeći konkretne primere, analizirati dva načina na koje edukatori i edukatorke mogu da ga upotrebe da bi unapredili svoje STEM projekte.

«
»