dfc world

STEM konferencija

|

|

💡 Imaćemo učešće na još jednoj konferenciji!

Na Međunarodnoj konferenciji “STEM kroz različite pristupe podučavanja” koju orgnizuju obrazovni centar STEM sa mrežom nastavnika “STEM zbornica” i udruženjem “KoHo pedagogija” predstavićemo kako se može koristiti Design for Change metodologija da bi sa STEM prešla na STEAM. Konferencija je namenjena vaspitačima, učiteljima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama. Održaće se online 18. i 19. maja sa početkom od 19 časova. Naša Vasiliki držaće svoje predavanje drugog dana konferencije.

Apstrakt: Šta je Design Thinking i kako ga možemo koristiti da kombinujemo A (Arts – Umetnost) sa STEM?
Design Thinking može biti moćan alat za obrazovanje u kojem su učenje i podučavanje kreativni, međupredmetni, povezani sa stvarnim svetom i zasnovani na projektima i rešavanju problema.
U ovoj prezentaciji ćemo naučiti korake DT procesa i, koristeći konkretne primere, analizirati dva načina na koje edukatori i edukatorke mogu da ga upotrebe da bi unapredili svoje STEM projekte.

Učešće na konferenciji je potpuno BESPLATNO!

Za više informacija posetite StemEksperimenti

«
»