dfc world

ECO Challenge – Finalni događaj

|

|

U subotu, 26. marta 2022. godine, smo održali ECO Challenge FINALNI DOGAĐAJ!

Đaci iz 6 srednjih škola širom Srbije prezentovali su svoje ekološke projekte na kojima su radili od septembra. Prošli su sve korake DFC procesa: OSETIZAMISLIURADI i u subotu su PODELILI svoja saznanja sa svojim vršnjacima.

Na događaju su bile i tri aktivistkinje koje su im dale povratnu informaciju o projektu kao i dalje predloge za unapređenje njihove ideje! Veliko hvala Katarini Đukić, Aleksandri Gajović i Ružici Janjić.

Svakim projektom uvideli smo koliko mladi mogu da utiču na njihovu sredinu kada im se da prilika da iskažu svoje ideje i da preuzmu inicijativu i “JA MOGU” stav!

Posle prezentovanja, svi učesnici su učestvovali u zanimljivim aktivnostima i radionicama putem kojih su se bolje upoznali i motivisali za nastavak rada!

Projekat ECO Challenge podržava European Youth Foundation, a podrazumeva rad sa mladima (putem onlajn platforme posebno kreirane za ovaj projekat) koji žele da aktivno učestvuju u životu svoje zajednice i okruženja tako što će se baviti ekološkim pitanjima koje doživljavaju kao značajne i koje žele da reše i unaprede.

Metodologija koju koristimo u radu je Design For Change (razvijena na osnovu design thinking metode) i podrazumeva dostizanje izuzetno visokog nivoa aktivnog učešća dece i mladih u životu zajednice u kojoj žive – ili šire – uz stalnu saradnju sa odraslima.

«
»