dfc world

POZIV za “JA MOGU” obuku – Školski izazov 2022

,

|

|

Ovo je poslednja obuka povodom JA MOGU školskog izazova za 2022. godinu i koncipirana je tako da bude kratka, inspirativna i da vas pokrene u akciju!
JA MOGU školski izazov se završava događajem koji okuplja sve škole, nastavnike/edukatore i učenike koji su učestvovali tokom godine u izradi DFC projekata.
Školski izazov traje do 15. juna 2022. godine i imate dovoljno vremena da započnete DFC projekat u vašoj učionici.

  • Da li ste spremni/e da podignete kvalitet Vaše nastave i da se fokusirate na veštine 21. veka?
  • Da li tražite načine da se smisleno povezujete sa vašim đacima?
  • Da li želite da osnažite kod njih stav da “MOGU” da utiču na svet i da ga menjaju?

Ako je Vaš odgovor DA, prijavite se i učestvujte na našoj obuci za nastavnike i nastavnice (osnovnih i srednjih škola) koja će se održati u subotu 26. februara 2022. godine od 11h do 14h putem ZOOM platforme.

Šta dobijate:

  • 3 boda za usavršavanje unutar ustanove (obuka još uvek nije akreditovana)
  • priručnik sa detaljno objašnjenih 10 časova projektne nastave
  • mentorstvo (mentorske sesije) – upoznavanje i umrežavanje sa sjajnim edukatorima.

Nakon obuke planirane su dve mentorske sesije sa nastavnicima koji pokrenu projekte.

PRIJAVE SU OTVORENE DO ČETVRTKA, 24. FEBRUARA 2022. godine!

Formular za prijavu

Cena obuke je 1000 dinara.

Šta je DFC (Design for Change) projekat?

DFC projekat je projekat koji se bazira na jednostavnoj design thinking metodologiji putem koje deca dolaze do rešenja problema na koje nailaze u svojoj okolini. Metodologija Design For Change ispuniće vašu dosadašnju praksu iskustvom i alatima koji motivišu đake i omogućavaju im da samostalno donose odluke, sarađuju i aktivno se bave sobom i svojim okruženjem.

Sa druge strane, vi ćete moći da razvijete sopstvenu ulogu u modernu i otvorenu kako biste postigli sa đacima čak i ono što je u uobičajenom radnom okruženju nemoguće ili previše komplikovano.

Na obuci ćemo zajednički savladati četiri koraka metodologije: OSETI, ZAMISLI, URADI, i PODELI kroz interaktivne zadatke koji će vam pomoći da detaljno razumete proces i omogućiti vam da ga odmah nakon obuke primenite u praksi.

Pridružite se zajednici đaka i njihovih nastavnika i nastavnica, učitelja i učiteljica koji svake godine u sebi probude naš omiljeni stav “Ja mogu!” i donesu promene u svom okruženju!

«
»