dfc world

Prijava za obuku JA MOGU (Nivo 1) za edukatore/ke 2021

|

|

JA MOGU obuka (nivo 1) za korišćenje metode Design for Change je namenjena nastavnicima, učiteljima, stručnim saradnicima, edukatorima koji žele da sa svojim đacima učestvuju u JA MOGU Školskom izazovu 2021. godine, ali i unaprede svoje veštine i znanja.

Design For Change metodologija je poznata po pristupu u kojem su učenici u centru procesa učenja. Dok nudi kontekst za rešavanje problema, upravo đacima ostavlja priliku da kreiraju sadržaj svog rada i učenja.

Na osnovu nekoliko istraživanja koje je sproveo Design For Change međunarodni pokret sazali smo da DFC metodologija razvija kod učenika/ca veštine 21. veka kao što su kreativnost, empatija, rešavanje problema, liderstvo, saradnja i medijska pismenost. Sve ove veštine podstiču razvijanje “JA MOGU” načina razmišljanja koji podstiče đake da budu aktivni i odgovorni građani u svojoj zajednici i kreiraju sopstveni proces učenja!

DFC obuka podrazumeva korišćenje alata za neformalnu edukaciju, interaktivne aktivnosti uz aktivnosti refleksije koje se kriju iza osnovnih postulata DFC metodologije. To znači da ćete na obuci imati priliku da oprobate model koji ćete koristiti u nastavi, a mi ćemo Vam pomoći da dođete do sopstvenih zaključaka putem reflektivnih aktivnosti u vezi sa pažljivo dizajniranim aktivnostima u kojima ćete učestvovati. Ovako ćete moći dostići najviši nivo participacije Vaših đaka i izgraditi poverenje u Design For Change proces!

Takođe, ove godine Vas pozivamo i da učestvujete na onlajn sesijama namenjenim svima koji žele da učestvuju u unapređenju obuka koje ćemo kreirati upravo prema VAŠIM POTREBAMA! Za više informacija pogledajte odeljak ispod.

Za prijavu i učešće na JA MOGU Školskom izazovu 2021 nije obavezno proći Design For Change obuku.

Obuka će se održavati onlajn jednom mesečno počevši od  19.02.2021. godine, pa sve do kraja školske godine.

Program nije akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

TROŠKOVI: Kotizacija za obuku iznosi 3.000,00 RSD

Formular za prijavu
«
»